หูกวาง

โคน/ดัดมือ/ตัดมือ/Bengal Almond/Indian Almond/Olive-bark Tree/Sea Almond/Singapore Almond/Tropical Almond ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia catappa L. วงศ์: Combretaceae ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ ความสูง:  15 – 20 เมตร ทรงพุ่ม: ค่อนข้างกลมหรือรูปพีระมิดหนาทึบ ลำต้น:เปลือกต้นสีเทา แตกเป็นร่องตื้น แตกกิ่งในแนวระนาบเป็นชั้น เมื่อโตเต็มที่ปลายกิ่งลู่ลง ใบ: ใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 8 – 15 เซนติเมตร ยาว 12 – 25 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลมโคนใบสอบแคบเว้า ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะทรงกระบอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 8 – 12 เซนติเมตร ดอกเล็กสีขาวนวล ไม่มีกลีบดอก ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ผล: ผลรูปไข่หรือรูปรีป้อมแบนเล็กน้อย กว้าง […]

พัดนางชี

ว่านพัดแม่ชี /Cola De Paloma ชื่อวิทยาศาสตร์: Xiphidium caeruleum Aubl. วงศ์:Haemodoraceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 30 – 35 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นข้อปล้องสั้น ๆ อวบน้ำ ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกันคล้ายพัด รูปใบหอกกลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 8 เซนติเมตร ยาว 30 – 35 เซนติเมตร ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบมักจะอ่อนโค้งลง ดอก: เป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอด ยาว 30 เซนติเมตร ชูสูงขึ้น ดอกเล็ก สีขาวนวล ออกดอกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันเช้าถึงรำไร น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: […]