ประยงค์

ขะยง/ขะยม/ประยงค์ใบใหญ่/พะยงค์/ยม/หอมไกล/Chinese Perfume Plant/Chinese Rice Flower/Mock Lemon ชื่อวิทยาศาสตร์:  Aglaia odorata Lour. วงศ์:  MELIACEAE ประเภท: ไม้พุ่มขนาดใหญ่ ความสูง: 3-5 ม. ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับรอบกิ่ง มีใบย่อย 5 ใบ ปลายใบโค้งมน ปลายแหลมหรือเว้า โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มและหนาเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบและปลายกิ่ง ตั้งแต่ช่อละ 20-30 ดอก กลีบสีส้มห่อเป็นเม็ดกลม เกสรสีขาวเล็กๆ อยู่ภายใน มีกลิ่นหอมเย็นและส่งกลิ่นไปได้ไกล ออกดอกตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. ผล: รูปรี เมื่อแก่มีสีแดง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี แสงแดด: ครึ่งวัน น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำและตอนกิ่ง การใช้งาน นิยมปลูกประดับแปลง