ดอกฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhynchoglossum obliquum Blume วงศ์: Gesneriaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ความสูง: 10-60 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นและกิ่งก้านค่อนข้างอวบน้ำ ใบ: รูปไข่เบี้ยว ยาว 3-7 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบไม่เท่ากัน ดอก: ช่อดอกยาวเรียว ดอกย่อยเรียงด้านเดียวบนก้านช่อดอก และมักห้อยลง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีฟ้าหรือฟ้าอมม่วง ตรงกลางพองออกเล็กน้อยแล้วบิดที่ปลาย ซึ่งแยกเป็นสองปาก มีขนละเอียดทั่วไป ออกดอกฤดูฝน-ฤดูหนาว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามพื้นหินหรือดินที่ชุ่มชื้น ใกล้น้ำตกหรือลำธารในป่าดิบชื้น ทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ปลูกเป็นไม้ประดับได้