หญ้าเนเปีย

Napier Grass/Elephant grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum purpureum Schumach. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1.50-4.0 เมตร ลำต้น: เป็นกอใหญ่ ตั้งตรง ใบ: รูปแถบ ยาว 80-120 ซม. เส้นกลางใบสีขาว ดอก: เป็นช่อยาวเรียว 10-30 ซม. มีขนสีเหลืองฟู เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 2 ซม. ลักษณะคล้ายหญ้าขจรจบ แต่ยาวกว่า อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบริมทาง ข้างถนน ที่รกร้างทั่วไป ต้นอ่อนเป็นอาหารสัตว์