นางแย้ม

ปิ้งชะมด/ปิ้งสมุทร/ปิ้งหอม/Chinese Glory Bower ชื่อวิทยาศาสตร์: Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. var. chinense วงศ์: Lamiaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี ลำต้น: สูงได้ถึง 2 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนนุ่มปกคลุม ใบ: ใบรูปหัวใจขนาดใหญ่หรือปลายใบแหลม ขอบใบหยักฟันเลื่อย โคนใบรูปหัวใจ ดอก: ช่อดอกแบบฉัตรเป็นกระจุกแน่นที่ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวอมม่วงแดง กลีบเลี้ยงเรียวยาวสีม่วงแดงเรื่อ กลีบดอกซ้อนกันแน่นและมีกลิ่นหอมแรง ออกดอกตลอดปี ผล: ไม่พบติดผล อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ทนร้อน ทนแล้ง น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกกอ หรือปักชำกิ่ง สามารถแตกต้นจากรากได้ จึงทำให้ต้นโตเร็ว การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ต้นโตเร็ว ควรตัดแต่งต้นอยู่เสมอ เป็นไม้ดอกที่ดึงดูดผีเสื้อ เป็นสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะ น้ำคั้นจากใบใช้ทาแก้หิด […]

มะลิเขย่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum  didymum  G.Frost subsp. didymum วงศ์: Oleaceae ประเภท: ไม้รอเลื้อย อายุหลายปี ลำต้น: สูง 2-4 เมตร บางต้นเลื้อยได้ไกลถึง 15 เมตร ใบ: ใบประกอบ 3 ใบ ใบสุดท้ายใหญ่ที่สุด หนาและแข็ง บางครั้งมีใบเดี่ยว โคนใบสอบ ปลายใบแหลม กิ่งยอดและใบเหนียวแข็งและมีขนสั้นปกคลุม เส้นแขนงใบด้านบนเป็นร่องตื้น 4-5 คู่ ดอก: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 5-10 เซนติเมตร มีดอกย่อย 15-50 ดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว 4-5 กลีบ ปลายกลีบลู่ลงหรือบิดพลิ้ว มีกลิ่นหอมแรง ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ผล: ผลเดี่ยวหรือแฝด ทรงกลม ผลแก่เดือนมีนาคม-เมษายน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: […]

มะลิพุทธชาด

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Jasminum  auriculatum  Vahl วงศ์: Oleaceae ประเภท: ไม้พุ่มรอเลื้อย อายุหลายปี ลำต้น: มียอดยืดยาวมาก ใบ: ใบเดี่ยว รูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม สีเขียวเข้มเป็นมัน ยอดอ่อนมีขนสั้น ดอก: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอดของกิ่งข้าง ดอกสีขาว มีมากกว่า 50 ดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 6 กลีบ มีกลิ่นหอมแรง ทยอยออกดอกเกือบตลอดปี ผล: ต้นที่ปลูกในไทยไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ:  ปลูกเป็นไม้ประดับกระถาง และจัดแต่งกิ่งยอดให้เลื้อยพันซุ้มให้มีทรงพุ่มกลมสวยงามหรือมีรูปทรงต่างๆ หากปลูกกลางแจ้งห่างจากต้นไม้อื่นสามารถตั้งพุ่มอยู่ได้ด้วยตัวเอง เกร็ดน่ารู้: พบครั้งแรกในจีน หลังจากนั้นมีการนำไปปลูกในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย สำหรับประเทศไทย นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับและไม้ดอกหอมกันมานาน

มะลิจันทบูร

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum  sambac  (L.) Aiton ‘Mali Chanthabun’ วงศ์: Oleaceae ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี ลำต้น: สูง 0.50-1 เมตร บางครั้งแตกกิ่งกระโดงยืดยาว   ใบ: ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่กลับขนาดใหญ่ โคนใบเว้าหรือมนกลม ปลายใบแหลม เส้นแขนงใบด้านบนเป็นร่องลึก ผิวใบขรุขระ ขอบใบบิดเป็นคลื่น  ดอก: กลีบเลี้ยงโค้งงอ กลีบดอกสีขาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4.5 เซนติเมตร หลอดกลีบดอกสีขาวอมเขียว ปลายแยกเป็น 8-12 กลีบ บางกลีบเรียงซ้อนสองชั้น กลางกลีบมีสันนูนตามยาว มีกลิ่นหอมแรง ทยอยออกดอกตลอดปี แต่ดกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน มีดอกน้อยในช่วงฤดูหนาว ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต:  ปานกลาง แตกกิ่งจำนวนมาก ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ชอบความชื้นสูง การขยายพันธุ์: […]

มะลิฉัตรดอกบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum  sambac  (L.) Aiton ‘Mali Chat Dok Bua’ วงศ์: Oleaceae ประเภท: : ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี ลำต้น:  สูง 0.50-1 เมตร แตกกิ่งกระโดงสั้น ใบ: ใบรูปไข่หรือรูปรี มีใบเรียงเป็นวง 2-3 ใบรอบกิ่ง โคนใบหยักเว้า ปลายใบมน ผิวใบขรุขระ เส้นแขนงใบด้านบนเป็นร่องลึก ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกที่ปลายยอด ดอกเดี่ยวหรือมีดอกย่อยจำนวน 3 ดอก กลีบดอกเรียงกันแน่นมากกว่า 5 ชั้น ตอนกลางดอกมีกลีบดอกห่อกันกลมแน่น ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมแรง ทยอยออกดอกเกือบตลอดปี แต่ดกในช่วงปลายฤดูร้อนถึงฤดูฝน ให้ดอกน้อยในช่วงฤดูหนาว ผล: ไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต:  ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวันถึงร่มรำไร น้ำ: ปานกลาง […]

มะลิฉัตรพิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum  sambac  (L.) Aiton ‘Mali Chat Phikun’ วงศ์: Oleaceae ประเภท : ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี ลำต้น: สูง 0.50-1 เมตร แตกกิ่งกระโดงสั้น ใบ: ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามเป็นคู่ มีบ้างที่เรียงเป็นวง 3 ใบรอบกิ่ง ใบรูปรี โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบมน ดอก: ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก มีดอกย่อย 3 ดอก ออกที่ปลายกิ่ง แฉกกลีบเลี้ยงตรง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร กลีบดอกเรียงเป็นชั้น 3-5 ชั้น สีขาวหรือสีขาวปนม่วงแดง สามารถดึงแยกกลีบดอกแต่ละชั้นออกจากกันได้ มีกลิ่นหอมแรง ทยอยออกดอกเกือบตลอดปี แต่ดกในช่วงปลายฤดูร้อนถึงฤดูฝน ให้ดอกน้อยในช่วงฤดูหนาว ผล: ไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวันหรือร่มรำไร น้ำ: […]