นางสงกรานต์ ทรงทัด ดอกจงกลนี

มารู้จัก ดอกจงกลนี ที่นางสงกรานต์ 2566 ทรงทัดหู ซึ่ง นางสงกรานต์ ในปีนี้ทรงนามว่า ‘กิมิทาเทวี’