Outdoor Lighting Design

คู่มือการจัดและตกแต่ง สวนในบ้าน เล่มที่ 34 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-907-3 พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2556 นักเขียน ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์, แพรแก้ว แก้วก่า, ณฤต เลิศอุตสาหกูล ขนาดหนังสือ 23.5×27.5 ซม. ปกแข็ง ราคา 395 บาท หากเรารู้จักจัดวางแสงไฟอย่างเหมาะสม สวนของเราก็จะสวยงามได้แม้ในคืนที่มืดมิด ‘Outdoor Lighting Design สร้างสรรค์แสงไฟในสวน’ ช่วยคุณได้ ทั้งในแง่การออกแบบแสงไฟให้เหมาะกับสวน การวางตำแหน่งของโคมไฟ การเลือกรูปแบบและไอเดียสร้างสรรค์โคมไฟไว้ใช้เอง ตลอดจนความรู้พื้นฐานเรื่องแสงในงานแลนด์สเคป หากคุณเป็นผู้หนึ่งซึ่งรักสวน แสงไฟในสวนจะช่วยให้คุณสามารถชมและใช้สวนได้อย่างคุ้มค่าแม้ในเวลาค่ำคืน