รวมรายชื่อ วัดที่รับเผาศพสัตว์เลี้ยง การส่งลาครั้งสุดท้าย

“การจากลา” เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะทำใจ ไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะวงล้อแห่งกาลเวลาได้ สิ่งที่ผู้เป็นที่รักจะมอบให้ได้ ก็คงเป็นการส่งครั้งสุดท้ายด้วยความรัก และเจตนาที่ให้เพื่อนรักได้เดินทางไปในโลกใบใหม่อย่างมีความสุข บ้านและสวน Pets จึงได้รวมรายชื่อ วัดที่รับเผาศพสัตว์เลี้ยง ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด มอบร่างสัตว์เลี้ยงเป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ วัดคลองเตยใน ซอยวัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร 090 – 805 7119 / 02 – 249 6458 ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท วัดทองบน ถ. พระรามท 3 หน้าบ้าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทร 099 – 973 4010 / 02 – 284 0234 ราคาเริ่มต้น 1,500 […]