สุดฝีมือเพื่อพ่อ : งานประติมากรรม ในการจัดสร้างพระเมรุมาศ

งานประติมากรรมในพระราชพิธีครั้งนี้ ล้วนได้รับการสร้างสรรค์ให้มีลักษณะเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะในรัชกาลที่ 9 โดยยึดแก่นของศิลปะไทยดั้งเดิมไว้ แต่มีการออกแบบต่อยอดเพิ่มเติม อีกทั้งยังอาจมีรูปแบบลีลาเฉพาะตัวของช่างฝีมือผสมผสานลงไปด้วย

สุดฝีมือเพื่อพ่อ ๑ : ลุยสำนักช่างสิบหมู่ แอบดูเบื้องหลังงานพระเมรุมาศ

room ได้มีโอกาสไปเยือน “ สำนักช่างสิบหมู่ ” เพื่อเยี่ยมชมเบื้องหลังของส่วน “งานศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช