แก้ปัญหา ฉนวนกันความร้อน PE หลุดล่อน

ฉนวนกันความร้อน หลุดร่วงลงมาแบบนี้ ทำอย่างไรดี? เมื่อเวลาผ่านไป ฉนวนกันความร้อน PE