โรงเรียนจิตรลดา- โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2561

เรียนได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆของวงการการศึกษาไทย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผานมา ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา เป็นวันที่น้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ได้ร่วมกันนำความสามารถด้าน ดนตรี และ นาฏศิลป์ไทย ที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดปี  มาสร้างสรรค์เป็นการแสดง และ บรรเลงเพลงรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่  การแสดงละครนอกเรื่องพระสมุท ตอนพระสมุทชมดาว และ การแสดงระบํานักรบไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, การบรรเลงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่นดนตรี โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5, การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด มังกรกัณฐ์นั่งเมือง และ การแสดงละครนอกเรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนอกจากจะได้ประยุกต์องค์ความรู้ที่เรียนมา น้องๆยังได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษณะการทำงานเป็นทีมโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทีมงานบ้านและสวน ได้ไปพูดคุยกับตัวแทนนักเรียน จิตรลดา เกี่ยวกับโครงการนี้ และ แนวคิดในการทำงานร่วมกัน  เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของ ภูมิบดี ฮุ่นตระกูล ผู้กำกับการแสดง และ ฉันทรัตน์ รัตนพานิช หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ […]