พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ จัดงานเทศกาลดอกไม้ประจำปี

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…