โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา กับรางวัล THE AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2017

สถาปนิกไทยกับโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ได้รับรางวัล The American Architecture Prize 2017 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

MAKE YOUR OWN DETAILS บ้านแห่งตัวตน

เมื่อมองจากภายนอก เส้นสายต่างๆ ดูต่อเนื่องและเป็นเรื่องราวเดียวกัน การจะได้ผลลัพธ์เช่นนี้ต้องมีการคิดถึงเรื่องการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้รวมถึงรายละเอียดที่ทำให้เกิดรูปแบบของบ้าน