สุดฝีมือเพื่อพ่อ : งานจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาศ

งานจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาศ นับเป็นอีกงานที่มีความประณีตสูง การวาดภาพเขียนสีตกแต่งในส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศและอาคารประกอบในพระราชพิธี