VNITROBLOCK จากโรงงานเก่าสู่ซิกเนเจอร์สโตร์คาเฟ่ ณ กรุงปราก

VNITROBLOCK คาเฟ่สไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ และ Signature Store ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก อีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่มองหามุมพักผ่อนแห่งใหม่ในการไปเยือนยุโรป

DAYDREAM BELIEVER เติมเต็มความฝันกับคาเฟ่เรือนกระจกกลางหมู่มวลแมกไม้

Daydream Believer เติมเต็มความฝันและแรงบันดาลใจในการตกแต่งพื้นที่บ้านกับคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นวินเทจ ที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางสวนสวยในซอยพหลโยธิน 12