HACKING COFFEE FLAGSHIP เมื่อสถาปัตยกรรมทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรล้ำสมัย

Hacking Coffee Flagship คาเฟ่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเจ้าของเคยเป็นโปรแกรมเมอรืมาก่อน จึงนำมาตีแผ่ในรูปแบบของคาเฟ่

UNFINISHED COFFEE ROASTER คาเฟ่ที่พร้อมโชว์ความไม่สมบูรณ์ของวัสดุ

Unfinished Coffee Roaster คาเฟ่ย่านวังหิน ที่พร้อมโชว์ความไม่สมบูรณ์ของวัสดุผ่านโครงสร้าง การตกแต่ง ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์