ปาล์มเจ้าเมืองตรัง

Sumawong’s Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala peltata Roxb. var. sumawongii L.G.Saw ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นไม่แตกจากกัน อาจแตกบ้างในบางครั้งถ้ามีลมพัดแรง จีบพัดละเอียด แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 2 เมตร ขอบก้านมีหนามแหลม ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]

กะพ้อใบกลม

Parasol Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala orbicularis Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้น: สั้นติดดิน แต่แตกก้านชูใบขึ้นสูง 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่แตกออกจากกัน แผ่นใบขนาด 0.70 – 1 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็ง ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ผล:กลม ยาว 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด : รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร สามารถปลูกประดับได้ตลอดช่วงอายุ ชื่อชนิด “orbicularis” มาจากภาษาละติน หมายถึงรูปทรงกลม ซึ่งก็คือลักษณะใบของปาล์มชนิดนี้

ปาล์มจีบ

Palas Payung/Vanuatu Fan Palm/Ruffled Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Licuala grandis H.Wendl. ex Linden ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบแผ่กาง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร  ขอบก้านใบมีหนามแหลม ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองนวล ผล: รูปรี ยาว 1 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรหรือครึ่งวัน […]