เศรษฐีก้านทอง

Fire Flash/Fire Glory/Leone Lily/Mandarin Plant/Sierra/Tangerine ชื่อวิทยาศาสตร์: Chlorophytum filipendulum Baker ssp. amaniense (Engl.) Nordal & A.D. Poulsen วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 45-60 เซนติเมตร เจริญเป็นกอ ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่ถึงรูปใบหอกกว้าง 5 – 10 เซนติเมตร ยาว 25 – 30 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน ปลายใบแหลม ก้านใบและเส้นก้านใบสีส้ม ดอก:ออกเป็นช่อตรงกลางต้น ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว ผล:สีเขียวมี 3 พูเมล็ดเล็กและแบนสีดำ ภายในมีเมล็ดเล็กๆ สีดำ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน:ดินร่วนปนทราย แสงแดด:ครึ่งวันเช้า น้ำ:ปานกลาง ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง