หญ้าตะกรับ

กกตะกรับ ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus procerus Rottb. วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกอสูง ใบ: รูปแถบ ยาว 30-150 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนแผ่เป็นกาบ ก้านช่อดอกเป็นสามเหลี่ยม ดอก: ดอกเป็นช่อประกอบ ยาว 10-15 เซนติเมตร ช่อย่อยรูปขอบขนานแบนยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีน้ำตาลถึงม่วงแดง เรียงสลับรอบแกนช่อดอก เมล็ดรูปรี มีสัน 3 มุม สีน้ำตาลเข้ม ออกดอกเกือบตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่มชุ่มน้ำ ทุงหญ้า ทุ่งนา พบทุกภาคของไทย