อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน 2563

จะกู้ซื้อบ้าน ต้องรู้จักอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ธนาคารแต่ละแห่งเรียกเก็บกัน ธนาคารไหนให้อัตราที่ถูกกว่า ปล่อยกู้ง่ายกว่า และเงื่อนไขดีกว่า ลองพิจารณาดู

สิ่งที่ควรคิด ก่อนกู้ซื้อบ้าน!

ก่อนกู้ซื้อบ้านควรวางแผนทางการเงินให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาและ ความลำบากในระยะยาว ดังนั้นก่อนกู้ซื้อบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ดี