สนสร้อยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis pisifera (Sieb.&Zucc.) Endl. วงศ์: Cupressaceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง อายุหลายปี ความสูง: ได้ถึง 60 เมตร ทรงพุ่ม:  ทรงพุ่มรูปกรวยกึ่งทรงกระบอก ลำต้น: สูงเพรียว กิ่งย่อยแผ่แบนคล้ายก้างปลา ใบ: คล้ายเกล็ด สีเขียวอ่อน ปลายกิ่งสีเหลืองทองและห้อยลง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกในมุมสวน