สนริเชสัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus chinensis L. ‘Richeson’ วงศ์: Cupressaceae ประเภท: ไม้พุ่ม ความสูง: 30-50 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่มเตี้ยและแผ่กว้าง กิ่งย่อยออกเป็นกระจุกแน่น ใบ: คล้ายเกล็ด สีเขียวอมเหลืองและมีนวล ปลายกิ่งสีอ่อนจาง ดอก: ช่อดอกสีน้ำตาลแดงออกที่ปลายกิ่ง อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกคลุมดิน