THE GREAT MULTI-FUNCTION KITCHEN

ออกแบบพื้นที่ครัวด้วยดีเทลที่ทำให้งานครัวของคุณสนุกขึ้น พร้อมความสวยงามตามรสนิยมเจ้าของบ้าน

ไอเดียการ “ออกแบบห้องครัว” ในหลากหลายสไตล์

“ครัว” ถือเป็นพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งในบ้าน ในอดีตอาจมีจุดประสงค์หลักเพื่อทำอาหารอย่างจริงจัง แต่วันนี้นิยามของครัวนั้นเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม เป็นมุมรวมตัวของคนในครอบครัวหรือพบปะสังสรรค์ระหว่างญาตติสนิท