หญ้าคมบาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carex baccans Nees วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1-1.5 เมตร ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน ลำต้นตัดขวางเป็นสามเหลี่ยม ใบ: ออกเวียนสลับ รูปแถบแคบ กว้าง 1-3 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ปลายเรียวแหลม โคนเป็นกาบหุ้มต้น สีน้ำตาลแดงปนเขียวขอบใบคม ดอก: ช่อดอกยาว 5-25 เซนติเมตร มีช่อย่อย 5-20 ช่อ ดอกย่อยที่ปลายช่อเป็นดอกเพศเมีย สีเขียวปนม่วง ผล: ค่อนข้างกลม เป็นสันมน ปลายแหลม เมื่อแก่มีสีแดง-ม่วงดำ เรียงตัวกันแน่นเป็นแถวติดก้านช่อ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามทุ่งหญ้า […]