สวยเพราะผสมผสาน

บ้านเดี่ยวสองชั้นที่เรามาเยี่ยมชมนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านบังซาร์ (Bangsar) ซึ่งไม่ไกลจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

บ้านที่ดีจาก ภายใน

บ้านที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียหลังนี้ดูภายนอกอาจเป็นบ้านสวยตามแบบฉบับของบ้านเมืองร้อนชื้นทั่วไปแต่ ภายใน บ้านพิเศษกว่านั้น