บัวฮาวาย

ตับเต่านา/Frogbit ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocharis morsus-ranae L. วงศ์: Hydrocharitaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยและรากยึดเกาะกับดินใต้น้ำ ใบ: รูปหัวใจเล็ก ขนาด 5 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือน้ำ สีเขียวเป็นมัน ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีอ่อนกว่า กลางใบพองออกคล้ายฟองน้ำ เพื่อพยุงต้นให้ลอยน้ำได้ ดอก: แยกเพศ ออกเป็นช่อ 1 – 4 ดอก ชูขึ้นเหนือน้ำ บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 2 เซนติเมตร กลีบดอกกลม 3 กลีบ สีขาว โคนกลีบมีแต้มสีเหลือง มีเกสรสีเหลืองเป็นกระจุก ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง น้ำ: เจริญได้ดีในน้ำลึกและตื้น แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำลำต้นหรือไหล การใช้งานและอื่นๆ:ต้นอ่อนกินเป็นผักได้ นิยมปลูกเป็นไม้น้ำในภาชนะขนาดเล็ก ถ้าน้ำตื้นรากจะหยั่งลงดิน