โรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia : BPH)

หากพบสุนัขเพศผู้มีอาการปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย หรือเบ่งอุจจาระนานกว่าปกติ โรคสำคัญที่หมอมักจะต้องนึกถึงเป็นลำดับต้น ๆ ก็คือ “โรคต่อมลูกหมากโต” หรือ Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญทางระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายและสัตว์เพศผู้เมื่ออายุมาก พบได้ในคน สุนัข และมีรายงานการเกิดโรคในลิงชิมแปนซี แต่ไม่พบโรคในแมว ต่อมลูกหมากของสุนัขจะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำเลี้ยงเชื้อในการผสมพันธุ์ ต่อมจะมีรูปร่างกลมรีแบ่งเป็น 2 ก้อน ซ้ายและขวาอยู่ล้อมรอบบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะส่วนต้น และอยู่ใต้ลำไส้ตรง ดังนั้น หากต่อมลูกหมากเกิดความผิดปกติมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น โรคต่อมลูกหมากโต ถุงน้ำ หรือฝีหนองในต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมากจะส่งผลต่อระบบขับถ่ายเป็นหลัก โรคต่อมลูกหมากโต พบได้ในสุนัขทุกพันธุ์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และอาจเรียกได้ว่าเป็นโรคของสุนัขแก่ เนื่องจากพบได้บ่อยในสุนัขเพศผู้อายุมากที่ยังไม่ได้ทำหมัน อุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นตามอายุเช่นเดียวกับคน โดยผู้ชายอายุระหว่าง 60-70 ปี จะมีภาวะต่อมลูกหมากโตได้ร้อยละ 55 ส่วนในสุนัขอายุมากกว่า 5 ปี จะพบโรคได้มากกว่าร้อยละ 80 และมากกว่าร้อยละ 95 เมื่อสุนัขอายุ 9 ปี แต่สุนัขที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโต อาจจะมีอาการป่วยหรือไม่ก็ได้ สาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโต สาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโตยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด […]

กระบะทรายแมว ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน

จริงหรือไม่? เลือกกระบะทรายแมวไม่ดี น้องเหมียวจะเกิดความเครียด ส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เลย “เรื่องของการขับถ่ายนับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับน้องแมว น้องแมวเป็นสัตว์รักสะอาด ไม่ชอบใช้อะไรร่วมกับใคร เค้าชอบ กระบะทรายแมว ที่เป็นส่วนตัว และถูกวางอยู่ในตำแหน่งเดิม กรณีที่มีแมวหลายตัวควรมีการวางกระบะทรายแมวให้ห่างกัน และเรื่องที่สำคัญห้ามมองข้ามคือ ถ้าเราเลี้ยงแมวหลายตัว กระบะทรายสำหรับขับถ่าย ควรมีจำนวนเท่ากับจำนวนแมวที่เลี้ยง + 1 เสมอ เช่น เลี้ยงแมว 3 ตัว ก็ควรมีกระบะทรายแมว 4 กระบะ เป็นต้น เนื่องจากในการเลี้ยงแมวกลุ่มนึง ในกลุ่มย่อมต้องมีตัวด้อยเสมอ ตัวด้อยของกลุ่มจะโดนตัวเด่นข่ม และแกล้งไม่ให้ใช้ห้องน้ำ ส่งผลให้เกิดความเครียด และกระเพาะปัสสาวะอักเสบตามมาได้ ซึ่งอาการก็คือ ปัสสาวะไม่ออก หรือ ปัสสาวะเป็นเลือด นั่นเอง นอกจากนี้ ยิ่งถ้าแมวของเราอายุมากขึ้น อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อม ทำให้เจ็บสะโพก ขอบของกระบะทรายแมวไม่ควรจะสูงเกินไป เพราะจะทำให้แมวปีนเข้าไปขับถ่ายลำบาก และทำให้กลั้นปัสสาวะ และเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบตามมาได้ในที่สุดค่ะ ” – สพ.ญ. ฐิตา เตโชฬาร DVM, MS คลินิกระบบขับถ่ายปัสสาวะ คลินิกหัวใจ […]

เมื่อน้องแมวฉี่ไม่ออกหรือมีปัญหาภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ความผิดปกติหนึ่งที่พบได้บ่อยในแมวนั้นก็คือ ภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบในแมว หรือ ที่มักนิยมเรียกกันติดปากว่า “แมวปัสสาวะ(ฉี่)ไม่ออก”