ลดความร้อนในบ้านด้วย "ไม้ระแนง"

ตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนง นอกจากจะช่วยทำให้บ้านคุณมีมิติและยังช่วยลดปัญหาเรื่องความร้อนและแสงแดดในบ้านคุณได้เป็นอย่างดี