ทองหลางน้ำ

ทองหลางน้ำ
ทองหลางน้ำ

ทองหลางบ้าน/ทองหลางใบมน/ทองโหลง/ Coral Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Erythrina fusca Lour.
วงศ์: Leguminosae-Papilionoideae
ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: 10 – 12 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ลำต้น: โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาและแตกเป็นร่องตามยาว กิ่งก้านมีหนามแหลม
ใบ: ใบประกอบมี 3 ใบย่อยรูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาและเหนียว
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปดอกถั่ว ดอกบานกว้าง 8 – 10 เซนติเมตร สีแดง ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ และติดผลในเดือนมีนาคม -เมษายน
ผล: ฝักรูปทรงกระบอก มีรอยคอดระหว่างเมล็ด สีน้ำตาลอ่อน เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลรูปไต
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวชุ่มชื้น มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกไว้ริมตลิ่ง เพราะทนน้ำท่วมขังได้ดี ใบแห้งที่ร่วงใช้ทำปุ๋ยหมักได้ดี ให้ธาตุไนโตรเจนกับพืช นิยมทำใบมาใช้ในพิธีแต่งงาน วางศิลาฤกษ์และปลูกบ้าน ใบอ่อนกินสดกับเมี่ยงคำ