ยูฟอร์เบีย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia sp.
วงศ์: Euphorbiaceae
euphorbia sp1ประเภท: ไม้พุ่ม อายุหลายปี
ลำต้น: แตกกิ่งบริเวณโคนต้น กิ่งมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกห้าเหลี่ยม สีเขียวอ่อน กว้าง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว 0.50 – 1 เมตร มีหนามแหลมคมบริเวณสันลำต้น แตกออกเป็นคู่สีขาว ส่วนยอดแตกกิ่งออกเป็นปล้องสั้น ๆ รูปร่างเหมือนมงกุฎ สีเขียวอมเหลือง มีรูปร่างสวยงาม เด่นสะดุดตา หนามตรงส่วนยอดมีสีน้ำตาลแดง และแตกใบระหว่างร่องหนาม
ใบ: ขนาดเล็ก สีเขียวอมเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกตกแต่งสวนหิน สวนทะเลทราย ไม่ควรปลูกในที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น และใกล้ทางสัญจร