แก้วมือไว

กะแทวแดง/หนามกะแทง
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Pterolobium integrum Craib.
วงศ์:
Fabaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่
ลำต้น: มักเลื้อยพาดเรือนยอดไม้ใหญ่ ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามงองุ้ม
ใบ: ประกอบขนนก 2 ชั้น ใบย่อยรูปรีแกมขอบขนาน ปลายมน โคนเบี้ยว
ดอก: ออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายยอด ดอกสีขาวอมชมพู ขนาดเล็กมี 5 กลีบ ออกดอกเดือนเมษายน-กรกฎาคม
ผล: เป็นฝัก สีแดงอมชมพู มีปีก ขอบปีกบิดเป็นคลื่น
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ขึ้นตามป่าเบญจพรรณที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร มีหลายชนิดที่มีลักษณะฝักคล้ายกันคือ แก้วตาไว (P.macropterum) หนามงาย (P.micranthum)