มังกรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ornithochilus difformis  (Will. ex Lindl.) Schltr.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: รากใหญ่ ต้นสั้น
ใบ: รูปรีหรือรูปรีแกมรูปช้อน ปลายมนหรือแหลม ใบค่อนข้างใหญ่  ผิวใบมันเล็กน้อย
ดอก
: ช่อดอกโปร่ง ยาว 20-25 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองอมเขียว มีเส้นสีม่วงแดงตามยาว 2-5 เส้น หูกลีบปากตั้งขึ้นทั้งสองด้าน ขอบกลีบปากย้วยเป็นคลื่นและฉีกเป็นครุย มีเดือย  ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: