ต้นแก้ว

ต้นแก้ว แก้วขาว/แก้วพริก/แก้วลาย/Andaman Satinwood/Chinese Box/Orange Jessamine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Murraya paniculata (L.) Jack
วงศ์: Rutaceae
ประเภท ไม้ต้น
ความสูง: สูง 3 – 10 เมตร
ทรงพุ่ม: กลมค่อนข้างทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นสีขาวปนเทา
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่เรียงสลับ มีใบย่อย 5 – 9 ใบ รูปรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 1 – 3 เซนติเมตร ยาว 2 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลมถึงสอบเบี้ยวเล็กน้อยขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมันและมีต่อมน้ำมันเป็นจุดใสๆ อยู่บนใบ
ดอก: ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อละ 5 – 10 ดอก กลีบดอก 5 กลีบสีขาว ปลายกลีบมนหรือเรียวแหลม เมื่อบานกลีบดอกจะม้วนออก ดอกบานเพียงวันเดียวแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมแรงช่วงพลบค่ำถึงเช้ามืด ออกดอกตลอดปี ดอกดกหน้าฝน
ผล: กลม เมื่อแก่สีแดง
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง จะออกรากภายใน 1 เดือน
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นไม้ทนแล้ง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ไม้กระถาง หรือไม้ประดับรั้ว แต่ต้องหมั่นตัดแต่งจะได้ทรงพุ่มสวยงามและออกดอกทั่วต้น ปัจจุบันมีพันธุ์แคระที่มีใบเล็กเพียง 5 มิลลิเมตร เรียกกันทั่วไปว่า “แก้วแคระ” นิยมนำไปทำบอนไซ ส่วนของดอกใช้สกัดน้ำมันหอมระเหย ปรุงน้ำหอมแต่งกลิ่นเครื่องสำอาง ใบใช้ปรุงเป็นยาขับโลหิตสำหรับสตรี แก้อาการจุกเสียด แน่นท้อง

ต้นแก้ว
แก้วแคระ