พวงแส

พวงแส
พวงแส

แส/แสเถา/Little Blue Hat
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jacquemontia pentantha (Jacq.)G.Don
วงศ์: Convolvulaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบออกสลับรูปหัวใจ กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบเว้าแผ่นใบบางสีเขียวอ่อน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ มี 2 – 3 ดอก ดอกรูปกรวยตื้น กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอกสีฟ้าอมม่วง โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่บาน ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลเมื่อแก่แห้งแตก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง