โทงเทง

ปุงปิง/เผาะแผะ/มะก่องข้าว/หญ้าต้อมต๊อก/Groundcherry/Hogweed
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Physalis minima L.
วงศ์: Solanaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 40-80 เซนติเมตร
ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งมาก โคนต้นสีม่วงแดง
ใบ: รูปไข่ ขอบใบจักฟันเลื่อยหรือเว้าตื้นๆ ไม่สม่ำเสมอ ใต้ใบมีขนมากกว่าด้านบน
ดอก: เดี่ยว ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อน โคนกลีบสีม่วงเข้ม
ผล: กลม มีเนื้อนุ่ม ผิวเรียวเป็นมัน เมื่อสุกสีเหลือง กลีบเลี้ยงจะพองออกหุ้มผลไว้อย่างหลวมๆ
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินปนทรายหรือดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามริมทาง ที่รกร้างทั่วไป ทั้งที่ใกล้น้ำและที่ดอน เป็นสมุนไพร ต้น มีรสขมเย็น แก้ดีซ่าน ปัสสาวะขัด เจ็บคอ ตำพอกฝีหรือแผลมีหนอง หญิงมีครรภ์ห้ามกิน