Bookbinding

วิธีเย็บสมุดและหนังสือแบบง่าย ๆ

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-18-0672-9
พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2558
นักเขียน: ฐนันธวริน นัทธวรานันทน์
จำนวน 64 หน้า
ราคา 195 บาท

เรียนรู้วิธีเย็บสมุดหนังสือแบบเบื้องต้น ได้แก่ Snake book, Piano Book, Japanese Stab Binding, Coptic Stitch, French Link พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และการตกแต่งให้สวยงาม


[DIY] งาน handmade สร้างรายได้ ทำเล่นก็ได้ ทำขายก็ปัง!