ร่วมประกวด Innovative Craft Award 2018 (ICA 2018)

ร่วมส่งผลงาน “หัตถกรรมสร้างสรรค์” ด้วยการผสมผสานงานฝีมือกับกระบวนการแบบอุตสาหกรรม เพื่อร่วมประกวด Innovative Craft Award 2018 (ICA 2018) ได้แล้ววันนี้ ถึง 31 มีค 2561


เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์และต่อยอดการพัฒนาหัตถศิลป์ให้เข้าถึงการใช้งานที่หลากหลาย มากยิ่งขึ้นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 หรือ Innovative Craft Award 2018(ICA 2018)ในหัวข้อ “MASS x CLUSIVITY” ผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและกระบวนการระหว่างงานฝีมือและงานอุตสาหกรรมเพื่อเฟ้นหาผลงานการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความแตกต่างของงานฝีมือเข้ากับงานอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์หัตถศิลป์ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมได้ในวงกว้างโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมนต์เสน่ห์ของงานหัตถกรรมไว้ได้จึงขอเชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่และผู้สนใจร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท
นักออกแบบ นักศึกษาและผู้สนใจสามารถส่งแนวคิดและแบบร่างผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่วาดด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานหรือเพื่อการตกแต่งในประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทอุดมศึกษาทั้งผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่มที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่และไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อนมีความสวยงาม โดดเด่น มีคุณภาพใช้งานได้จริงและสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการผลิตผลงานเข้าประกวดรอบสุดท้าย
เริ่มรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดบสมัครได้ที่ www.sacict.or.th และส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์:www.sacict.or.th และช่องทางไปรษณีย์: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 วงเล็บมุมซอง (สมัคร ICA 2018)