ฮาบิแทท กรุ๊ป ร่วมจัดสัมมนา  “เลือกลงทุนอสังหาฯ อย่างไรให้ได้รายได้ที่แน่นอนกับ EEC”

ฮาบิแทท กรุ๊ป ร่วมจัดสัมมนา “เลือกลงทุนอสังหาฯ อย่างไรให้ได้รายได้ที่แน่นอนกับ EEC”

ฮาบิแทท กรุ๊ป ร่วมจัดสัมมนา  “เลือกลงทุนอสังหาฯ อย่างไรให้ได้รายได้ที่แน่นอนกับ EEC”
ฮาบิแทท กรุ๊ป ร่วมจัดสัมมนา  “เลือกลงทุนอสังหาฯ อย่างไรให้ได้รายได้ที่แน่นอนกับ EEC”