ดอกเบี้ยบ้าน2566

อัปเดต ดอกเบี้ยบ้าน 2566

ดอกเบี้ยบ้าน2566
ดอกเบี้ยบ้าน2566

ดอกเบี้ยบ้าน เป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาในการกู้สินเชื่อซื้อบ้านหรือสร้างบ้าน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอด โดยล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ ก็ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอีกเช่นเคย จะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกัน

คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้และเอกสารขอกู้

คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้และเอกสารขอกู้ที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ก็จะไม่ต่างกันมาก หลักๆ คือ ดอกเบี้ยบ้าน

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65-70 ปี
 • มีรายได้ประจำ มีอาชีพที่แน่นอน
 • หากไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทก็ยื่นกู้ได้เช่นกัน แต่ก็ต้องมีเอกสารอื่นๆ ประกอบด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) หากหย่าร้างก็ต้องยื่นสำเนาใบหย่าด้วย

เอกสารการเงินและหลักประกัน

 • สลิปเงินเดือน
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • เอกสารด้านหลักประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการจ่ายเงินชำระเงินดาวน์
 • แผนที่ตั้งโดยสังเขป

เมื่อเอกสารครบถ้วนและใบสมัครถูกยื่นไปยังธนาคาร ในแต่ละธนาคารจะใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อยาวนานต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลา 7 วันทำการ ซึ่งในระหว่างนี้ทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

ก่อนจะเป็นหนี้ยาวๆ ถึง 30 ปี ลองมาพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารกันก่อน โดยตัวเลขที่นำมาเสนอเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ อัตราลดของดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับพิจารณาของแต่ละธนาคาร ข้อมูลนี้อัปเดตเดือนพฤศจิกายน 2566 คัดมาเป็นพิเศษสำหรับ กลุ่มลูกค้าทั่วไป โดยเฉพาะ เล็งๆ ธนาคารสีอะไรไว้ไปดูกันเลย


ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย สำหรับซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง วงเงินอนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริง ให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนจ่ายไม่เกิน 70 ปี)

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% ต่อปี
 • ลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 – 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 8.23% กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามกำหนด
 • ลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.73% กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามกำหนด
 • ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่ / บ้านมือสอง) ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม  และ ห้องชุดพักอาศัย ให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนจ่ายไม่เกิน 65 ปี) วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริง หรือ 85% สำหรับห้องชุดพักอาศัย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.40% ต่อปี
 • บ้าน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปีแรก 5.28%
 • บ้าน 5 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.03%
 • ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย สำหรับซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์ ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่ และลอยตัว ผ่อนจ่ายสูงสุดยาวๆ 40 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนจ่ายไม่เกิน 70 ปี) สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริง โดยใน 9 เดือนแรก สามารถเลือกดอกเบี้ยเริ่มต้น คงที่ 1.99% หรือเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,900 บาทต่อเดือนได้

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.57% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.70% กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามกำหนด
 • ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

ธนาคารทหารไทยธนชาต

สินเชื่อบ้านใหม่-คอนโดใหม่ กรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป ให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 35 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนจ่ายไม่เกิน 65 ปี) สามารถกู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% หรืออนุมัติได้ 100% หากซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.83% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.80% เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
  • 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม หรือ สไมล์ โฮม พลัส
  • 2) สมัครใช้บริการหักบัญชี อัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
  • 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี (กรณีที่มีบัตรเดบิต ทีทีบี แล้วไม่ต้องสมัครเพิ่ม)
 • ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อ Mild Home สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขน้อย จากธนาคารที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนจ่ายไม่เกิน 70 ปี) ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี สามารถกู้ได้รวมอายุไม่เกิน 75 ปี


ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ยต่ำสำหรับคนอยากมีบ้าน สามารถเลือกชำระตามปกติ หรือ ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน หลังจากนั้นผ่อนชำระแบบเท่ากันทุกงวด โดยระยะเวลาชำระเงินกู้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนจ่ายต้องไม่เกิน 70 ปี กู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% หรืออนุมัติได้ 100% หากซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.995%
 • อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปีแรก 3.80% กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามกำหนด
 • ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

หมายเหตุ : สรุปจากโครงการสินเชื่อบ้านสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแต่ละธนาคาร

MRR คืออะไร?

MRR (Minimum Retail Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่ง MRR จัดเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ที่จะประกาศออกมาเป็นคราวๆ และแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยในกลุ่มนี้จะมี MLR และ MOR ร่วมอยู่ด้วย ซึ่ง MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ นั่นหมายถึงต้องเป็นลูกค้าเครดิตดีก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า แต่เงื่อนไขที่จะกู้ผ่านก็ยากเช่นกัน

ส่วนดอกเบี้ยอีกแบบคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) ป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี

ทริคจ่าย”อัตรา ดอกเบี้ยบ้าน”ที่ถูกกว่า

 • อีกหนึ่งกลเมล็ดที่แต่ละธนาคารเสิร์ฟอยู่ในแพคเก็จลดค่าดอกเบี้ยกู้บ้านคือเพิ่มออฟชั่นเสริมให้บ้าน อาทิ ซื้อประกันอัคคีภัยเพิ่มจะได้อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกที่ถูกกว่าแพคเก็จปกติที่ไม่มีประกันเสริม ซึ่งบางสิ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นมีไว้ก็ดีเช่นกัน
 • หากประกอบอาชีพเฉพาะทางอย่างแพทย์ งานราชการ บางธนาคารจัดประเภทสินเชื่อไว้ให้โดยเฉพาะ จะได้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าไปยื่นกู้กับบางธนาคารที่ไม่มี ลองพิจารณาข้อนี้เพิ่มเติม
 • ลองเดินงานแฟร์ที่เกี่ยวกับบ้าน สร้างบ้าน ซื้อบ้าน ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมาในช่วงนั้น คล้ายๆ กับงานมอเตอร์โชว์ที่จะได้ราคาพิเศษและของแถมมากกว่าช่วงเวลาทั่วไป
 • โครงการบ้านจัดสรรบางแห่งร่วมจัดโปรโมชั่นกับทางธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะแนะนำให้อยู่แล้ว ลองพิจารณาดูตามเหมาะสม

เรื่อง : JOMM YB. กิ๊ฟ, ศรายุทธ


ข้อควรรู้ก่อนกู้ซื้อบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านให้ประหยัดเงินในกระเป๋า

ติดตามบ้านและสวน