อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน 2563

เรื่องเงิน คือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าจะซื้อบ้าน หรือสร้างบ้าน  การมองหาสถาบันการเงินเพื่อยื่นกู้ สินเชื่อบ้าน จึงเป็นหนึ่งในข้อพิจาณาสำคัญ ซึ่งปัจจัยโดยทั่วไปที่ใช้ประกอบการเลือกสถาบันการเงินหรือธนาคารก็คือ ดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร และยังมีปัจจัยอื่นๆ เป็นตัวแปร อย่างโปรโมชั่นหรือแคมเปญทางการตลาดที่แต่ละธนาคารจะจัดเสริมในแต่ละช่วงด้วย

คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้และเอกสารเพื่อขอกู้ สินเชื่อบ้าน ที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ก็จะไม่ต่างกันมาก หลักๆ คืออายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65-70 ปี มีรายได้ประจำ มีอาชีพที่แน่นอน หากไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทก็ยื่นกู้ได้เช่นกัน แต่ก็ต้องมีเอกสารอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนเอกสารประกอบในการยื่นกู้นั้นจะแบ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีมีคู่สมรส)หากหย่าร้างก็ต้องยื่นสำเนาใบหย่าด้วย

เอกสารอีกส่วนคือเอกสารแสดงรายได้ จำพวกสลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ทวิ 50) นอกจากนี้ยังมีเอกสารอีกส่วนที่จำเป็นต้องยื่นนั้นคือเอกสารด้านหลักประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการจ่ายเงินชำระเงินดาวน์ และแผนที่ตั้งโดยสังเขป เมื่อเอกสารครบถ้วนและใบสมัครถูกยื่นไปยังธนาคาร ในแต่ละธนาคารจะใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อยาวนานต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลา 7 วันทำการ ซึ่งในระหว่างนี้ทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

แต่ก่อนจะเป็นหนี้ยาวๆ ถึง 30 ปี ลองมาพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารกันก่อน โดยตัวเลขที่นำมาเสนอเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ อัตราลดของดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับพิจารณาของแต่ละธนาคาร ข้อมูลนี้อัพเดทเดือนธันวาคม 2562 มองๆ เล็งๆ ธนาคารสีอะไรไว้ไปดูกันเลยค่ะ

 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan) สินเชื่อตัวนี้สำหรับคนที่ซื้อบ้านใหม่ ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินเลยทีเดียว ดอกเบี้ยมีทั้งแบบลอยตัวและคงที่ให้เลือก ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 5.995% ต่อปี

เอกสารอัตราดอกเบี้ยธนาคารไทยพาณิชย์

การคิดอัตราดอกเบี้ยธนาคารไทยพาณิชย์

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร


2 ธนาคารกสิกร

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย โดยทั่วไปจะให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ 3 ปีแรก MRR-1.28%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ  3 ปีแรก MRR-0.77%

การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกร

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

คำนวณสินเชื่อธนาคารกสิกร


3 ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้อยู่ที่ 90% ของราคาประเมิน มีสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.05 % ต่อปี

ดาวน์โหลดเอกสารอัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงศรี สำหรับบ้านใหม่/บ้านมือสอง

ดาวน์โหลดเอกสารดอกเบี้ยธนาคารกรุงศรี สำหรับอาคารพาณิชย์ใหม่/อาคารพาณิชย์มือสอง

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

คำนวณสินเชื่อธนาคารกรุงศรี


4 | ธนาคารกรุงไทย

 

สินเชื่อบ้านกรุงไทย กรณีบ้านมือ 1 หรือ บ้านมือ 2 (ยกเว้นกรณีปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน และ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น) ที่มีมูลค่าหลักประกัน < 10 ล้านบาท สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้สูงสุดไม่เกิน 100% และสามารถขอสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มได้อีก 10% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น ซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย เป็นต้น เมื่อรวมกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 110%

ดอกเบี้ย เริ่มต้นปีแรก 0.90% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.22 % ต่อปี

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย

_____________________________________________________________________________________________________________________

5 ธนาคารทหารไทย

 

สินเชื่อบ้าน TMB บ้านใหม่ บ้านมือสอง

วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ( คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ ) จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ

ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.28% ต่อปี

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
อัตราดอกเบี้ยกรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง

คำนวณสินเชื่อธนาคารทหารไทย


6 | ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง เรียกได้ว่าเป็นธนาคารที่แบ่งย่อยประเภทของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้หลายรูปแบบมาก ทั้งสินเชื่อบ้านจัดสรรที่ร่วมกับธนาคาร สินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่น  สินเชื่อสำหรับอาชีพเฉพาะทางอย่างแพทย์ ผู้พิพากษา นักบิน เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.75% ต่อปี

กรณีวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 4.75% หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
กรณีวงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
กรณีหลักประกันสิทธิการเช่า คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
กรณีหลักประกันที่ดินเปล่าเพื่อการอยู่อาศัย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป


7 ธนาคาร ธอส.

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้นชื่อว่าเป็นธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจึงแบ่งเป็นหลายหมวด มีทั้งสินเชื่อลูกค้าทั่วไป สินเชื่อเฉพาะกลุ่ม สินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อนโยบายรัฐ และสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้หากเป็นลูกค้าสวัสดิการจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงไปด้วย

อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.15% ต่อปี

คำนวณสินเชื่อธนาคาร ธอส.

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง


8 ธนาคารออมสิน

 

สินเชื่อเคหะ มีทั้งกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร และกรณีกู้เพิ่มเติม แต่ด้วยการเป็นธนาคารรัฐที่อยากให้ทุกคนมีบ้าน เงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยาก แต่หลักฐานเอกสารอื่นๆ จะต้องชัดเจน เช่น หากเป็นกรณีปลูกสร้าง จะต้องยื่นแบบแปลน สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมถึงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างด้วย กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

วิธีคำนวณสินเชื่อบ้าน

 


 8  ธนาคารแบงค์ออฟไชน่า

 

แบงค์ออฟไชน่าเป็นธนาคารที่คิดรูปแบบดอกเบี้ยแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่งที่กล่าวมา รวมถึงธนาคารของรัฐทั้ง 2 แห่งด้วย ซึ่งแบงค์ออฟไชน่าเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยแบบ MLR เงื่อนการพิจารณาสินเชื่อของผู้ยื่นกู้จึงแตกต่างไป คือต้องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อย่างเช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านใหม่ ก็มีหลายแบบให้เลือก ใครที่มีประวัติการเงินดีก็น่าพิจารณาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ  วงเงินกู้สูงสุด 75 % ของราคาซื้อขายจริง ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท

ดอกเบี้ยบ้าน 2 ปีแรก 2.5% ต่อปี

คิดอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.50% ต่อปี  

ดูโปรโมชั่นของธนาคาร

การคิดสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า: บ้านใหม

 

**ธนาคารธอส.และธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐจึงมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในรูปแบบที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่ง

***ทั้งนี้ข้อมูลที่เรียบเรียงมานี้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารเท่านั้น ซึ่งโปรโมชั่นในส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นเปลี่ยนแปลงตามแต่ละธนาคาร อาทิ บางธนาคารจัดโปรโมชั่นจ่ายดอกเบี้ย MRR ในช่วง 3 ปีแรกเพียง 3% เป็นต้น 

MRR คืออะไร?

MRR (Minimum Retail Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่ง MRR จัดเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ที่จะประกาศออกมาเป็นคราวๆ และแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยในกลุ่มนี้จะมี MLR และ MOR ร่วมอยู่ด้วย ซึ่ง MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ นั่นหมายถึงต้องเป็นลูกค้าเครดิตดีก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า แต่เงื่อนไขที่จะกู้ผ่านก็ยากเช่นกัน

ส่วนดอกเบี้ยอีกแบบคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) ป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี

ดอกเบี้ยบ้าน
ภาพจาก https://www.qudosbank.com.au

ทริคจ่าย”อัตรา ดอกเบี้ยบ้าน”ที่ถูกกว่า

– อีกหนึ่งกลเมล็ดที่แต่ละธนาคารเสิร์ฟอยู่ในแพคเก็จลดค่าดอกเบี้ยกู้บ้านคือเพิ่มออฟชั่นเสริมให้บ้าน อาทิ ซื้อประกันอัคคีภัยเพิ่มจะได้อัตราดอกเบี้ยในช่วง3 ปีแรกที่ถูกกว่าแพคเก็จปกติที่ไม่มีประกันเสริม ซึ่งบางสิ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นมีไว้ก็ดีเช่นกัน

-หากประกอบอาชีพเฉพาะทางอย่างแพทย์ บางธนาคารจัดประเภทสินเชื่อไว้ให้โดยเฉพาะ จะได้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าไปยื่นกู้กับบางธนาคารที่ไม่มี ลองพิจารณาข้อนี้เพิ่มเติม

– ลองเดินงานแฟร์ที่เกี่ยวกับบ้าน สร้างบ้าน ซื้อบ้าน ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมาในช่วงนั้น คล้ายๆ กับงานมอเตอร์โชว์ที่จะได้ราคาพิเศษและของแถมมากกว่าช่วงเวลาทั่วไป

-โครงการบ้านจัดสรรบางแห่งร่วมจัดโปรโมชั่นกับทางธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะแนะนำให้อยู่แล้ว ลองพิจารณาดูตามเหมาะสม

เรื่อง : JOMM YB.

อัพเดต : ศรายุทธ


 

ข้อควรรู้ก่อนกู้ซื้อบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านให้ประหยัดเงินในกระเป๋า


ติดตามบ้านและสวนได้ที่ www.facebook.com/baanlaesuanmag