สุนทรียะแบบสวนญี่ปุ่น พร้อมพรรณไม้

 

เราอาจไม่สามารถยกสวนญี่ปุ่นมาตั้งไว้ในประเทศไทยได้ ด้วยทั้งข้อจำกัดในความแตกต่างทางธรรมชาติและรูปแบบของระบบนิเวศ แต่หากในสวนเรารู้จักที่จะเคารพต่อธรรมชาติแล้วยอมรับในความต่างและความไม่สมบูรณ์แบบ รวมถึงขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและจดจ่ออยู่กับคุณค่าแท้จริงที่อยู่ภายในตามแก่นแท้ของวะบิ-ซะบิ เราอาจเข้าถึงสุนทรียภาพอันแท้จริงในแบบญี่ปุ่นได้และค้นพบกับความงดงามที่สามารถสัมผัสได้มากกว่าที่ตาเห็นในสวนของเราเอง

 

เรื่อง : ปัญชัช

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข

เจ้าของ : ยุทธนันท์ ทรัพย์กมล

ออกแบบ : คุณเปรมฤดี ชีวะโกเศรษฐ จาก D.garden design (081) 635 8652


ไอเดียจัดสวนญี่ปุ่นให้สวยเหมือนต้นตำรับ

เลือกกรวดสำหรับจัดสวน

ใช้กรวดจัดสวนหลายสไตล์