ตราเพชร

‘ตราเพชร’ ประกาศผลตัดสิน Diamond Style Young Designer Contest 2017

ตราเพชร
ตราเพชร

‘ตราเพชร’ ประกาศผลตัดสิน Diamond Style Young Designer Contest 2017 นิสิตคณะสถาปัตย์จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ขึ้นแท่นนักออกแบบดาวรุ่งหน้าใหม่

ตราเพชร’ เปิดเวทีประกาศผลรอบตัดสินโครงการ ‘Diamond Style Young Designer Contest 2017’ หลังได้ 10 ผลงานนิสิตนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัล ชนะเลิศการออกแบบครัวไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด Elder-Friendly Thai Kitchen ปูทางสู่นักออกแบบรุ่นใหม่

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบาและบริการหลังการขาย ภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศผลรอบตัดสินโครงการ ‘Diamond Style Young Designer Contest 2017’ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานออกแบบครัวไทย ใส่ใจผู้สูงวัย ภายใต้คอนเซปต์ Elder-Friendly Thai Kitchen เพื่อโชว์ความคิดสร้างสรรค์ ในงานออกแบบที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานเหมาะสมและปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท

สำหรับการประกาศผลรอบตัดสินในครั้งนี้ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 10 ผลงาน โดยให้เวลานักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ คนละ 5 นาที ซึ่งเกณฑ์การตัดสินในรอบสุดท้ายจะพิจารณาจากแบบชิ้นงานที่ตอบโจทย์การใช้งาน ‘ครัวไทย’ ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้สูงวัย 40% ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม 30% การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้งานจริง 20% และการนำเสนอผลงาน 10%

ทั้งนี้ ผลงาน ELDER – PARTNER ของ นางสาวนภัสสร เรืองศิริ นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการ Diamond Style Young Designer Contest 2017 ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน Colorful KID-CHEN ของ นางสาวเจนจิรา เทียบเพชร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน BACKYARD ของนางสาวชนัญญา พงษ์พานิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่รางวัลชมเชยได้แก่  ผลงาน NEVER GROW OLD ของนางสาวปภาวินท์ ตติยบุรุส จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวชนัญญา พงษ์พานิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เราตั้งใจให้โครงการ Diamond Style Young Designer Contest 2017 เป็นเวทีแก่นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ได้แสดงฝีมืองานออกแบบและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นนักออกแบบดาวรุ่งรุ่นใหม่ในอนาคต หลังจากที่จบการศึกษาและเข้าสู่อาชีพนักออกแบบในอนาคต โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกราย สามารถตอบโจทย์การนำวัสดุก่อสร้างตราเพชรมาใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายในห้องครัวเพื่อผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ช่วยสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ว่า ตราเพชร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมการสร้างบ้านได้ทั้งหลัง นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตกแต่งที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว” นายสาธิต กล่าว