พลังแผ่นดิน หนังสือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จัดทำหนังสือพิเศษ พลังแผ่นดิน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยหนังสือ พลังแผ่นดิน แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ 1 ภูมิพลังภิวัฒน์หล้า 2 ภูมิมงคลมิ่งฟ้ามหาสมัย 3 ภูมิประชาตามรอยพระบาทสรรค์สร้างไทย 4 ภูมิไผทจงรักนิรันดร์ 5 ภูมิอภิวันท์ถวายคารวาลัย

ทั้งเล่มเล่าเรื่องราวโดยละเอียดตั้งแต่เมื่อครั้งพระราชสมภพ ต่อเนื่องมาจนถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่าง พิธีฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในช่วงเวลาที่พระองค์ครองราชย์ จวบจนบรรยากาศโศกเศร้าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต

ตัวอย่างบางส่วนของหนังสือ พลังแผ่นดิน