บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย ธรรมดาแต่น่าอยู่

DESIGNER DIRECTORY

เจ้าของ – ออกแบบ : คุณศรายุทธ ใจคำปัน สถาปนิกจาก PIJIC Architect

แบบบ้านปูนเปลือย 

หากจะพูดถึงขนาดและระยะของสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับการเป็นบ้าน บ้านในจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้ถือว่ามีทุกอย่างครบถ้วน โดยสื่อสารผ่านทางผังพื้น รูปแบบ และวัสดุ เพื่อให้ได้เป็น “บ้านน่าอยู่” ที่สวยงามและพอดีกับการอยู่อาศัย

แบบบ้านปูนเปลือย ช้้นเดียว ของ คุณศรายุทธ ใจคำปัน สถาปนิกจาก PIJIC Architect ตั้งใจออกแบบให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยไออุ่นของความน่าอยู่ เป็นบ้านหลังเล็กๆซึ่งมีรายละเอียดหลายจุดที่ทำให้บ้านอยู่สบาย ส่วนเจ้าของบ้านคือ คุณผดุงศักดิ์ วงษ์ไกร และคุณนิธิมา ทักษอุดม ก็พอใจและมีความสุขกับการอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้จึงกลายเป็นที่มาของ “บ้านน่าอยู่”

บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย

เนื่องจากที่ดินมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตัวบ้านจึงวางผังเป็นรูปตัวแอล (L) ติดรั้วหลังบ้าน เพื่อให้เกิดพื้นที่สวนสำหรับการพักผ่อนให้มากที่สุด

บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย

บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย

บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย

บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย

ทางเข้าหลักของบ้านออกแบบเป็นที่จอดรถด้วยในตัว สามารถเดินเชื่อมต่อไปยังตัวบ้านได้โดยมีหลังคาคลุมทั้งหมด

บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย

ครัวหลักหรือครัวไทยแยกออกจากตัวบ้านเล็กน้อยประมาณ 2 เมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่จอดรถ เพื่อการระบายอากาศและความร้อนได้ดี แถมควันจากการทำอาหารยังเข้าไปรบกวนภายในบ้านได้น้อยด้วย

บ้านชั้นเดียวปูนเปลือย

แบบบ้านปูนเปลือย ช้้นเดียว

เมื่อเดินจากที่จอดรถเข้าไปภายใน สถาปนิกออกแบบให้เข้าสู่ห้องต่างๆได้จากระเบียงทางเดินหน้าห้องซึ่งเชื่อมต่อกันทั้งหมด เพื่อลดการทำทางเดินภายในบ้าน เป็นการประหยัดพื้นที่ให้มากที่สุด บ้านหลังนี้จึงมีขนาดเพียง 210 ตารางเมตร

อ่านต่อหน้า2