เครื่องมือช่างประจำบ้าน

เครื่องมือ(ช่าง)สามัญประจำบ้าน

เครื่องมือช่างประจำบ้าน
เครื่องมือช่างประจำบ้าน
  1. ไขควงลองไฟ มีหลอดไฟเรืองแสงอยู่ที่ด้าม ใช้ทดสอบวงจรไฟฟ้าต่างๆ อาทิ เต้ารับมีกระแสไฟหรือไม่

เครื่องมือช่างประจำบ้าน ไขควงลองไฟ

  1. มีดคัตเตอร์ เปลี่ยนใบมีดได้ ใช้ตัดหรือทำเครื่องหมาย เช่น ปอกฉนวนของสายไฟ เป็นต้น

มีดคัตเตอร์

  1. ประแจแหวนข้างปากตายข้าง 10 ตัว/ชุด ใช้ขันหรือคลายนอตเมื่อต้องการถอดแยกชิ้นส่วน หรือประกอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้นอตเป็นตัวยึด

 ประแจแหวนข้างปากตายข้าง เครื่องมือช่างประจำบ้าน

  1. ชุดประแจหกเหลี่ยม ใช้สำหรับขันหรือคลายหัวสกรูที่เป็นรูหกเหลี่ยม อาทิ ใช้ขันสกรูที่ยึดก๊อกน้ำรุ่นใหม่ๆ

ชุดประแจหกเหลี่ยม เครื่องมือช่างประจำบ้าน

  1. ประแจเลื่อน ปากประแจปรับขยายให้กว้างหรือแคบได้ ใช้ขันหรือคลายนอตที่หัวมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆ

ประแจเลื่อน อ่านต่อหน้า3