เชิญชวนน้องๆ ป.4 ถึงอุดมศึกษา ส่งภาพวาดเข้าประกวด

“อินทัช” เชิญชวนน้องๆ ป.4 ถึงอุดมศึกษา ส่งภาพวาดเข้าประกวด ในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษารวมกว่า 1.3 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน  มาเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่
– อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย
– อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
– คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี)
– อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
– อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
– อาจารย์สังคม ทองมี
– และคุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art
เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ คลิก
และค้นหาตัวอย่างหนังสือรวบรวมพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพได้จากเว็บไซต์ ได้ที่นี่ คลิก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
https://www.intouchcompany.com/2017wanakam/
และข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟนเพจ www.facebook.com/intouchstation