“​ Social CRAFT Network “

SACICT Craft Trend 2018 เทรนด์งานหัตถศิลป์ยุคใหม่ ที่คาดการณ์ล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักออกแบบ และกลุ่มคนที่รักในความละเมียดละไมของงานหัตถกรรม หลงใหลในความไม่สมบูรณ์แบบของงานทำมือ ได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวและบอกต่อความสวยเหล่านี้ให้ได้เห็นกันในวงกว้างขึ้น 

 ยุคที่เราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีได้ ทำให้เรายอมรับและมองด้านดีของมัน เพื่อให้ชีวิตสะดวกและดีขึ้นได้ เราจึง”เปิดรับ” เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น สะดวกสบาย และทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

look university paperwork

SACICT Craft Trend 2018
SACICT Craft Trend 2018 นิทรรศการภายในงาน IICF 2017 ที่คัดเลือกของสวยจากงานสร้างสรรค์ด้วยมือ จากโครงการ Thai Navathasilp โดย SACICT ซึ่งได้ดีไซน์เนอร์ฝีมือระดับประเทศและช่างฝีมือท้องถิ่น มาทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีผลงานการออกแบบที่มีใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมมาปรับใช้ในรูปแบบใหม่

 “หนี” จากความวุ่นวายของเทคโนโลยีเหล่านั้นและงานออกแบบเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราได้หลบ และช่วยให้จิตใจรู้สึกสงบขึ้น จึงเป็นข้อสรุปในงานออกแบบเชิงหัตถศิลป์ ดังนี้

ภายในนิทรรศการจัดวางแปลน โดยใช้รูปทรงจุดและลายเส้นที่เป็นตัวแทนของการเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แบบเครือข่าย โทนสีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สีที่มองแล้วสงบ สบายตา

 “​Social CRAFT Network” เทรนด์หลักในปีนี้ ว่าด้วยเรื่องของผลดีจากการเปิดรับ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบออกนอกกรอบ ข้ามสายอาชีพ ข้ามความถนัด และข้ามทวีป ได้ผลงานที่แปลกตาและมีเอกลักษณ์ 

 Digital Detoxing คำจำกัดความของการหลีกหนี ผ่านพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้บริโภค  การเดิน การนั่ง การนอน หรือไลฟ์สไตล์ของผู้คน ผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

งานเซรามิกทำมือ จากการทดลองและเรียนรู้เทคนิคจากผู้ชำนาญในงานเซรามิก นำมาพัฒนาต่อในรูปแบบและการผสมสีที่พิเศษในแบบของตัวเอง จาก Puri

 MASS x CLUSIVITY การทำงานร่วมกันระหว่างงานงานฝีมือและระบบงานอุตสาหกรรม แบบที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวตน แต่เป็นไปอย่างมีระบบและจัดการได้สะดวกเหมาะกับยุคสมัย 

 

วัสดุธรรมชาติอย่างหินธรรมชาติ นำมาออกแบบในรูปฟอร์มใหม่ การใช้งานที่แตกต่าง อย่าง “TUB” ที่ทับกระดาษหรือที่กั้นประตู หรือ “PLIG” ภาชนะเอนกประสงค์ ใช้งานดีวางโชว์ก็สวย จากโครงการ THAI NAVATHASILP ออกแบบโดย THINKK STUDIO จาก SACICT