บริษัท เนอริช เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท เนอริช เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ออกแบบและก่อสร้าง ที่เน้นงานต่อเติมและงานปรับปรุงบ้านเป็นหลัก โดยทีมงานที่มีความชำนาญในการทำงานต่อเติม ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

ความหลากหลายของสไตล์และความต้องการฟังก์ชั่นที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน เป็นโจทย์สำคัญในงานต่อเติมของเนอริช เฮ้าส์ ซึ่งทีมงานสถาปนิกของเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเต็มที่เสมอมา โดยเน้นการต่อเติมให้เหมาะสมและกลมกลืนไปกับบ้านเดิม พร้อมทั้งให้ความสำคัญของฟังก์ชั่นการใช้สอยภายใต้รูปลักษณ์ที่สวยงาม

งานต่อเติมและปรับปรุงบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เจ้าของ คุณวิบูลย์ ทวีรุจจนะ ที่ตั้ง ถนนกาญจนาภิเษก บางแค กทม. พื้นที่ 600 ตรม.
งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เจ้าของ คุณกฤติมา ผดุงไชย ที่ตั้ง ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนนเพชรบุรี กทม. พื้นที่ 500 ตรม.
งานต่อเติมอาคาร 2 ชั้น เจ้าของ คุณกฤติมา ผดุงไชย ที่ตั้ง ศูนย์วิจัย 14 เพชรบุรีตัดใหม่ กทม. พื้นที่ 60 ตรม.

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เนอริช เฮ้าส์ จำกัด
49/33-34 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 0-2454-4238, 0-2454-4239
โทรสาร 0-2454-4152
เว็บไซต์: www.nourishhouse.com

บริษัท เนอริช เฮ้าส์ จำกัด