เดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

            บ้านและสวนชวนคุณร่วมกิจกรรมงานเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
จังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา ในนามสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดกิจกรรมงานเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป และตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ถนนสุริยพงษ์ ถนนสุมนเทวราช ถนนมหาวงศ์ และถนนพุทธบูชา โดยสวมเสื้อที่ระลึกการจัดงานเดินเฉลิมพระเกียรติ หรือชุดสุภาพสีดำ 


รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณกุศลต่อไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th