2 กุมภาพันธ์…วันนักประดิษฐ์

คนไทยเรามีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย และยังเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกด้วย วันนี้จึงเป็นวันที่น่าจดจำไว้ในประวัติศาสตร์…วันนักประดิษฐ์

c1
เครดิต: http://www.bloggang.com/viewfb.php?id=kriechenbauer&month=31-12-2015&group=14&gblog=170

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถือเป็น วันนักประดิษฐ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ทั้งยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และทรงได้รับสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”

ในหลวงทรงพระแสงปืน1
เครดิต: http://oknation.nationtv.tv/
Image
เครดิต: http://www.manager.co.th
เครดิต: https://daily.rabbit.co.th/จดสิทธิบัตรของในหลวง

โดยปีนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยังได้จัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อให้ความสำคัญกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมกับชมผลงานวิจัยของนักประดิษฐ์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมจำนวนกว่า 1,300 ผลงาน รวมถึงพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งสิ้น 108 รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

maij
เครดิต: http://www.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.nrct.go.th

เรื่อง: ภัทรสิริ