ชมสวน ตามรอยพ่อ ที่ “ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ”

ชื่นชมพรรณไม้อร่ามตาที่ “งาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ”(ROYAL PARK RAJAPRUEK) ” ภายใต้ชื่องาน “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจัดเป็นสวนผสมกับนิทรรศการสำหรับให้ความรู้มากมายหลากหลายส่วน อาทิ นิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา ที่หอคำหลวง , ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ภายในงานประดับประดาด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ จากมูลนิธิโครงการหลวงและและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกว่า 20 แห่ง พร้อมเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามทั่วทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์

นอกจากนี้ยังมีจุดไฮไลน์ในเรือนกล้วยไม้ที่รวบรวมกล้วยไม้กว่า 10,000 ต้นที่พร้อมบานอวดสีสันท่ามกลางการจัดตกแต่งอย่างสวยงาม รวมถึงกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ อีกด้วย

jj161211-047
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบพรรณไม้หายากอย่างไม้เมืองหนาวและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆพลาดไม่ได้ที่จะเข้ามาชมในเรือนกล้วยไม้

โดยงานจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะเปิดในบริการในวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 18.00 น. และศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 05-311-4110-5

jj161211-068
ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ได้จัดนิทรรศการพร้อมรวบรวมตัวอย่างโครงการการพัฒนาในพระราชดำริ อาทิ การจำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปัญหาและวิธีการแก้ไข

jj161211-046 jj161211-049 jj161211-052

เรื่อง : ปัญชัช
ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข

l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l  l l l l l l  ll  l l l  l ll  ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll bl l l ll l l l ll l l ll l l l l l ll l l l l